Wystawa pt. "Uśmiech losu Serendipity"

Zapraszamy na wystawę będącą efektem Międzynarodowego Konkursu Amberif Design Award 2018. Od 8 lutego 2019 r. do 5 marca 2019 r. w Iluzjon Art Cafe będziecie Państwo mogli oglądać wystawę pt: "Uśmiech losu Serendipity".

Uśmiech losu opisuje szczęśliwy traf, gdy odkrywamy coś, poszukując czegoś innego. Zazwyczaj mamy nadzieję, że wszystko będzie pod naszą kontrolą i oczekujemy spodziewanych wyników. Ale życie dokonuje nieoczekiwanych zwrotów, a perspektywy zmieniają się szybciej, niż możemy to sobie uświadomić. Projektanci i artyści mają zdolność do otwartości i uświadomienia sobie tych zmian wcześniej, niż inni. Potrafią też wyrazić swoje spostrzeżenia w formie namacalnego wyrobu – biżuterii, która stanowi swoistą deklarację.

Targi Amberif i ich organizatorzy umożliwili zaprezentowanie tych nieoczekiwanych odkryć w ramach konkursu na projekt biżuterii z bursztynem. Prace rywalizujące o publikację w katalogu i o nagrody zgłosiło 100 artystów z 20 państw nadsyłając 127 projektów.

Tak rozległy wachlarz otworzył pole do szerokich rozważań i pogłębionych dyskusji w gronie międzynarodowego Jury. Eksperci pochodzący z różnych środowisk – ze świata edukacji, sztuki i muzealnictwa – swobodnie wymieniali między sobą różnorodne punkty widzenia. Jury podjęło jednogłośne decyzje co do jakości i intensywności prac, przyznając trzy nagrody obiecującym młodym artystom. Dodatkowo Jury przyznało 4 wyróżnienia podkreślając wysoki poziom zgłoszonych prac.

Przypadkowe spostrzeżenie może czasem prowadzić do zaskakujących odkryć.

Dla projektantów otwiera się wówczas przestrzeń dla intuicji i subiektywnego wyrazu.

Być może ta subiektywna ekspresja oparta jest na archetypach, podstawowych motywach ludzkiej wyobraźni? Być może wyniki te bazują na skojarzeniach z naszej własnej nieświadomości? Bursztyn występuje w różnych barwach, a obserwacja jego kształtów pobudza naszą kreatywność. Oczywiste struktury tego naturalnie powstałego materiału stoją często w silnym kontraście względem stosowanych przez nas technik. Tym niemniej, niekiedy udaje nam się skutecznie uwidocznić i skonkretyzować naszą intuicję. W naszej interpretacji bursztynu, a także poprzez wzajemne zależności między naturą, techniką i intuicją, możemy wyjść daleko poza granice naszego rozumu i „przypomnieć” sobie coś, co nikomu jeszcze nie było znane.

Barbara Schmidt - kuratorka konkursu

www.amberif.amberexpo.pl/title,AMBERIF_DESIGN_AWARD_2018,pid,3886.html

Organizatorami wystawy są: Galeria Otwarta, Sandomierskie Centrum Kultury, Iluzjon Art Cafe.

Serdecznie zapraszamy.