Droga do Zgody - odwołana inscenizacja historyczna

Szanowni Państwo, 

w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną wydarzenie zostaje odwołane w części inscenizacji historycznej.

***

Zgoda Sandomierska łac. Consensus Sandomiriensis podpisana 14 kwietnia 1570 roku w Sandomierzu była porozumieniem pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. Intencją zgody była wspólna obrona przed kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi. Postanowiono uznawać wzajemnie sakramenty oraz kaznodziejów. Planowano wspólne synody. Stworzono projekt konstytucji (ustawy sejmowej), w której postulowano zrównanie prawne z katolikami. Chciano również zniesienia jurysdykcji kościelnej w odniesieniu do osób świeckich, darowania zaległych dziesięcin oraz wprowadzenia wolności wyznania.

Te ważne postulaty, które powstały 450 lat temu w Sandomierzu stanowią nie tylko ważny dokument historyczny, ale w sposób znaczący wyznaczały i wyznaczają kierunek wspólnych działań wyznań reformowanych do dziś. Zgoda Sandomierska zapisała się ważną kartą w dziejach naszego kraju, ale także Europy. W związku z tymi ważnymi przesłankami, trwający Rok Zgody Sandomierskiej jest uhonorowaniem okrągłej rocznicy jej podpisania w Sandomierzu.

Jedyną z propozycji wydarzeń w zakresie Roku Zgody Sandomierskiej jest "Droga do Zgody", która odbędzie się 10 października 2020 roku na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. W programie barwna rekonstrukcja wydarzenia sprzed 450 lat a także naukowe spojrzenie na historyczny fakt, który zapisał się znacząco w historii Europy i Świata.

Prosimy o respektowanie zasad reżimu sanitarnego zarówno wewnątrz obiektów jak i na otwartej przestrzeni Rynku Starego Miasta określonego przez Organizatorów.