81. rocznica pierwszego ataku hitlerowskich Niemiec na Sandomierz