Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Sandomierskim Centrum Kultury jest Pani Dorota Wrzykowska - Pycior, adres e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu.