SANDOMIERSKIE STUDIO PIOSENKI

Sandomierskie Studio Piosenki to grupa pasjonatów śpiewu. Organizatorzy zawsze dążyli do tego, aby nauką poprawnego śpiewania objąć jak największą ilość dzieci i młodzieży. Do tej pory przez studio przewinęło się ponad 400 osób.

Studio ma na celu wychowanie pokolenia młodych wokalistów, wyedukowanych na najlepszych wzorcach. W programie zajęć znajdują się ćwiczenia emisyjne, kształtujące prawidłowy oddech i poszerzające skalę głosu (ćwiczenia oddechowe, dykcji, intonacyjne). Uczestnicy zajęć uczą się jak prawidłowo interpretować tekst, frazować i budować napięcie w utworach. Równocześnie biorą udział w zajęciach emisji głosu wyrównujących oddech i wpływających na rozbudzanie świadomości i znajomości własnego głosu. 

Studio organizuje specjalne warsztaty wokalne z udziałem gości posiadających duże doświadczenie w tym zakresie, skierowane przede wszystkim do nowych adeptów sztuki wokalnej.

Młodych wokalistów można spotkać na rozmaitych festiwalach i przeglądach, mają również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas imprez i koncertów organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury.

Zajęcia indywidualne to 30-minutowe lekcje, skupione w pierwszej kolejności na rozwijaniu świadomości głosu poprzez:
- prawidłowe nastawienie głosu (impostacja głosu),
- przygotowanie i ustawienie aparatu mowy
- pracę nad prawidłowym, swobodnym wydechem i przeponą. Druga część lekcji to praca na piosence, praktyczne przenoszenie zdobytych wcześniej umiejętności oraz interpretacja, frazowanie i rytm (feeling).

Zajęcia dla dzieci młodszych (7-9 lat/10-12 lat) odbywać się będą w grupach max. 4-osobowych przez 45 minut, ze względu na inne potrzeby głosowe.

Osoby dorosłe, pracujące głosem (nauczyciele, spikerzy itp.) mogą skorzystać również z zajęć rehabilitacji głosu.

Spotkania na Rynku odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 30 min., ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje przesłuchanie!

Spotkanie i zapisy na przesłuchanie odbędą się 15 września o godz. 18.00 w salce wokalnej na Rynku Starego Miasta (pod Kinem Starówka, Rynek 25/26 w Sandomierzu).