Kurs języka angielskiego

Zapraszamy członków Klubu Seniora na zajęcia z języka angielskiego.

Prowadziny zapisy na 2 poziomy:
- poziom podstawowy
- poziom średniozaawansowany

Spotkania w ramach kursu odbywają się 1 x w tygodniu po 2 godz.
Na zajęciach zapewniamy:
- tempo dostosowane do uczestników,
- lekcje bez pośpiechu i stresu,
- przyjazną atmosferę.

Cena:
50 zł/mies. - grupa do 10 osób
45 zł/mies. – grupa od 11 osób

Miejsce spokań i zapisy:
Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej w Sandomierzu,
ul. Armii Krajowej 1

604 684 128
e-mail: opak@esceka.p

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu dostępnego na stronie www.esceka.pl

Przed rozpoczęciem zajęć, uczestnicy są zobowiązani do podpisania:
formularz uczestnictwa w zajęciach OPAK