Otwarcie Dworku Koćmierzów

Miło nam poinformować, że od poniedziałku 15 czerwca 2020 roku Dworek Koćmierzów został ponownie otwarty dla uczestników zajęć.
 
Ze względu na wprowadzony reżim sanitarny, trwają prace nad stworzeniem optymalnego grafiku zajęć w Dworku Koćmierzów. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Sandomierskiego Centrum Kultury www.esceka.pl oraz profilu na portalu społecznościowym facebook Dworku Koćmierzów: www.fb.com/Dworek-Kocmierzow. Szczegółowe informacje znajdą Państwo również u pracowników obiektu.

Oczywiście w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną, ulegają pewnej modyfikacji zasady funkcjonowania tego obiektu.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi aktualnymi Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Dworku Koćmierzów dotyczącymi ochrony przed koronawirusem oraz Oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych dziecka dla Dworku Koćmierzów.

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych dokumentów.

Każdy uczestnik zajęć/rodzic dziecka małoletniego ma obowiązek dostarczyć do Dworku Koćmierzów uzupełnione „Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka”.

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej.

Apelujemy, aby szanować i przestrzegać także ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, ochrony osobistej i higieny, jakie zostały wprowadzone przez służby sanitarne i władze państwowe.

Zapraszamy!