MODELARSTWO

Jeśli lubisz prace plastyczne, masz ochotę sprawdzić się w odwzorowywaniu rzeczywistych obiektów w postaci pomniejszonych modeli - zapraszamy do nas.
Sandomierskie Centrum Kultury uruchamia zajęcia z modelarstwa.

Zgłoszenia i zapisy dla wszystkich mieszkańców Sandomierza w przedziale wiekowym od 11 do 100 lat: Tomasz Ciach - 697 031 616,
ciachtomasz@o2.pl

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 17:00-19:00 - Port Kultury - ul. Portowa 24 w Sandomierzu.

Zapewniamy "pakiet startowy" dla początkujących.

W trosce o wzajemne bezpieczeństwo prosimy 
o zachowanie wymaganego reżimu sanitarnego:

1.Przed wejściem do obiektu nakazuje się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk przez wszystkie osoby wchodzące.
2.W grupie może przebywać określona liczba uczestników zależnie od powierzchni sali lub pracowni.
3. Należy zachowywać dystans między sobą – minimum 2 m.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz dorośli, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
6. Uczestnicy zajęć do Portu Kultury są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
7. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni.
8. Płatności gotówką lub przelewem na wskazane konto bankowe.
9. Przestrzeganie zaleceń obsługi obiektu.

Więcej informacji:
www.esceka.pl/news/orodek-promocji-aktywnoci-kulturalnej-oraz-port-kultury-ponownie-otwarte-dla-uczestnikow-zaj

 

***

STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH "DRAGON"

Stowarzyszenie założone zostało w 2016 roku. Jednak początki działalności, związanej z propagowaniem modelarstwa i promocją regionu w trakcie trwania imprez modelarskich przez późniejszych założycieli stowarzyszenia, rozpoczęły się już w 2006 roku. Wtedy to Tomasz Ciach, pracując w szkole jako nauczyciel, rozpoczął starania o stworzenie Uczniowskiego Koła Modelarskiego „Błękit”. Wraz z występami na międzynarodowych konkursach, najpierw na Mistrzostwach Świata w Jabloncu, a później wraz z Mateuszem Bochyńskim, na Mistrzostwach Europy w Timisoarze, rozpoczęli propagowanie naszego regionu w środowisku modelarzy polskich i zagranicznych. 10 lat obecności w modelarskim świecie pozwoliło na zdobycie doświadczenia, koniecznego do osiągania sukcesów na konkursach, jak również przy wychowywaniu kolejnych pokoleń modelarzy. Czas ten zaowocował także wieloma znajomościami wśród działaczy i wydawców, pomocnymi w trakcie organizacji wyjazdów, konkurów, a także w codziennym funkcjonowaniu modelarni.

Od 2006 roku w regionie powstały modelarnie w tarnobrzeskim „Hetmanie” oraz, przy wsparciu lokalnych MOSiR, w Tarnobrzegu i Sandomierzu. Nadal działa modelarnia założona w Katolickim Gimnazjum w Sandomierzu. W roku szkolnym 2016/17 po raz pierwszy, w ramach techniki, uczestnictwo w zajęciach stało się obowiązkowe dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.

Działalność ta, wraz z rozwojem modelarstwa w rejonie, stało się podstawą do założenia stowarzyszenia, którego cele działania sformułowane zostały na podstawie tych realizowanych przez nas już od ponad 10 lat.

Zapraszamy na oficlaną stronę Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych „Dragon”:
sdragon.pl oraz fb: www.facebook.com/stowarzyszeniedragon