Kwalifikacje wstępne 24. konkursu piosenki „Wygraj Sukces”

Sandomierskie Centrum Kultury zaprasza na kwalifikacje wstępne 24. konkursu piosenki „Wygraj Sukces”, które odbędą się 8 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Porcie Kultury przy ul. Portowej 24 w Sandomierzu (próby od godz. 08:30). Trzymamy kciuki za młodych wokalistów!

***

REGULAMIN 24. KONKURSU PIOSENKI „ WYGRAJ SUKCES”

Patronat:
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

Organizatorzy:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
STUDIO „PRO-MEDIA” W TARNOBRZEGU

Cele konkursu:
Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów

Uczestnicy:
I kategoria – soliści urodzeni w latach (2012-2009)
II kategoria – soliści urodzeni w latach (2008-2006)
III kategoria – soliści urodzeni w latach (2005-2003)
IV kategoria – soliści urodzeni w latach (2002-2000)

Warunki udziału w Konkursie
Przygotowanie dwóch piosenek w języku polskim:
– obowiązkowej – wybranej z dotychczasowych 24 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach.
– dowolnej – (wyłącznie w języku polskim) – może to być utwór autorski, klasyka polskiej piosenki, itp., lub piosenka z płyt „Wygraj Sukces”

Akompaniament: półplayback w standardzie CD-AUDIO, plik mp3 wysokiej jakości, akompaniator, zespół muzyczny do 4 osób lub zespół wokalny do 4 osób. Wyklucza się udział grup baletowych. Oczekujemy nowych interpretacji i opracowań. Zachęcamy do przygotowania nowych opracowań muzycznych piosenki obowiązkowej. Archiwalne płyty (od 1 do 23) można zamówić korzystając z sklepu na stronie www.wygrajsukces.com.pl

Zgłoszenie do Konkursu
wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza 
www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. Formularz jest dostępny także na stronie: www.wygrajsukces.com.pl Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 24 edycji, umieszczony we wkładce 24 płyty (naklejka) lub zawarty w cyfrowej wersji płyty. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca kwalifikacji wstępnych i regionalnych. Zgłoszenia na formularzu należy dokonać do 22 marca 2019 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 22 marca 2019 r. uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe.

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji wstępnych znajdziecie na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl od 10 kwietnia 2019 r. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.

 2. Kwalifikacje wstępne odbędą się w dniach: 24.04 – 9.05 2019 r.  w kilkudziesięciu wybranych ośrodkach kultury na terenie całego kraju.

 3. Soliści w kwalifikacjach wstępnych wykonują jedną wybraną przez siebie piosenkę.(obowiązkową lub dowolną)

 4. Komisję artystyczną kwalifikacji wstępnych powołują ich organizatorzy. Organizatorzy kwalifikacji wstępnych ponoszą odpowiedzialność za ich przebieg i organizację.

II ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE

 1. Laureaci kwalifikacji wstępnych wezmą udział w kwalifikacjach regionalnych w dniach: 28 maja – 17 czerwca 2019 r.

 2. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji regionalnych znajdziecie od 22 maja 2019 r. na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.

 3. Soliści w kwalifikacjach regionalnych prezentują 2 piosenki.(obowiązkową i dowolną)

III ETAP KONKURSU – PÓŁFINAŁ I FINAŁ 

 1. Laureaci kwalifikacji regionalnych wezmą udział w III etapie Konkursu w dniach 20-21 września 2019 r.

 2. Uczestnicy potwierdzają swój udział do 2 września 2019 r. uzupełniając kartę akredytacyjną na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl (Do uzupełnienia karty niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty i login.)

 3. Solista III etapu konkursu wykonujący piosenkę z podkładem muzycznym (półplayback) musi  przesłać półplayback w formacie mp 3 jako załącznik do karty akredytacyjnej.

 4. Organizator dopuszcza możliwość zakwalifikowania uczestnika bezpośrednio do finału
  z konkursu internetowego. Szczegóły konkursu na stronie internetowej 
  www. wygrajsukces.com.pl

 5. Półfinał i finał konkursu odbędą się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w Tarnobrzegu.

 6. Solista wykonuje 1 piosenkę wskazaną przez komisję artystyczną kwalifikacji regionalnych.

III ETAP KONKURSU PROGRAM :

Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu

19 września 2019 r. (czwartek) – próby dla solistów w kat. I, II, III, IV

20 września 2019 r. (piątek) – przesłuchania półfinałowe – soliści w kat. I, II, III, IV (w późnych godzinach wieczornych ogłoszenie listy solistów zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych)

21 września 2019 r. (sobota) – przesłuchania finałowe, ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród 

Kryteria oceny i nagrody:

 1. Jury oceniać będzie walory głosowe, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solistynależy zwrócić uwagę na zrozumienie tekstu i świadomą jego interpretację, muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.

 2. Główną nagrodą 24 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego instruktora (realizacja lipiec do 10 sierpnia 2020 r.)

 3. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

 4. Nieodebrane nagrody mogą być wysłane na koszt nagrodzonego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, które należy dokonać do dnia 15 października 2019 r. Po tym terminie nagrody pozostaną do dyspozycji TDK

Przepisy ogólne:

 1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji.

 2. Uczestnicy III etapu 24 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, którzy brali udział w Finale 23 edycji nie mogą prezentować repertuaru z kwalifikacji regionalnych 23 edycji.

 3. Dopuszcza się możliwość zmiany repertuaru w kwalifikacjach wstępnych i regionalnych. Należy tego dokonać w dniu kwalifikacji bezpośrednio w wyznaczonym dla uczestnika ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje.

 4. Uczestnicy kwalifikacji wstępnych i regionalnych nie pokrywają kosztów akredytacji, natomiast pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

 5. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

 6. We wszystkich etapach konkursu uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

 7. Uczestnicy III etapu 24 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (solista, opiekun, akompaniator, członkowie zespołu muzycznego, chórku) pokrywają koszty akredytacji w wysokości 50 zł od osoby oraz  koszty dojazdu i noclegów.  

 8.  Uczestnik, rodzic, opiekun prawny wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w różnych formach przekazu: tekstowego , telewizyjnego , filmowego oraz publikacji w Internecie.

 9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Szczegółowe informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury – Dział Ruchu Amatorskiego
Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)
tel. 15 822-74-97; 822-21-10 w. 24
e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl


Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31