Kwalifikacje wstępne 23. konkursu piosenki „Wygraj Sukces”

Sandomierskie Centrum Kultury zaprasza na kwalifikacje wstępne 23. konkursu piosenki „Wygraj Sukces”, które odbędą się 25 kwietnia o godz. 11:00 w Porcie Kultury przy ul. Portowa 24 w Sandomierzu (próby od godz. 09:30).
Zachęcamy do wzięcia udziału i trzymamy kciuki za młodych wokalistów!

***

REGULAMIN 23 KONKURSU PIOSENKI „WYGRAJ SUKCES”

Patronat:
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

Organizatorzy:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
STUDIO „PRO-MEDIA” W TARNOBRZEGU

Cele konkursu:
Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów

Uczestnicy:
I kategoria – soliści urodzeni w latach (2012-2008)
II kategoria – soliści urodzeni w latach (2007-2005)
III kategoria – soliści urodzeni w latach (2004-2002)
IV kategoria – soliści urodzeni w latach (2001-1999)

Warunki udziału w Konkursie
Wykonanie 2 piosenek w języku polskim:
– obowiązkowej – wybranej z dotychczasowych 23 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach (CD).
– dowolnej – może to być utwór autorski, klasyka polskiej piosenki, itp., lub piosenka z płyt „Wygraj Sukces”

Akompaniament: półplayback nagrany na płytę w standardzie CD-AUDIO, akompaniator, zespół muzyczny do 4 osób lub zespół wokalny do 4 osób. Wyklucza się udział grup baletowych. Oczekujemy nowych interpretacji i opracowań. Zachęcamy do przygotowania nowych opracowań muzycznych piosenki obowiązkowej. Archiwalne płyty (od 1 do 22) można zamówić korzystając z sklepu na stronie www.wygrajsukces.com.pl

Zgłoszenie do Konkursu wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza:
www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. Formularz jest dostępny także na stronie: www.wygrajsukces.com.pl 
Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 23 edycji, umieszczony we wkładce 23 płyty (naklejka) lub zawarty w cyfrowej wersji płyty. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca kwalifikacji wstępnych i regionalnych. Zgłoszenia na formularzu należy dokonać do 15 marca 2018 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 15 marca 2018 r. uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe.

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE

- Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji wstępnych znajdziecie na stronie formularza:
 
 www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl od 11 kwietnia 2018 r. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.

- Kwalifikacje wstępne odbędą się w dniach: 21–30 kwietnia 2018 r. w kilkudziesięciu wybranych ośrodkach kultury na terenie całego kraju.
- Soliści w kwalifikacjach wstępnych wykonują 2 piosenki.
- Organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o prezentacji 1 piosenki w kwalifikacjach wstępnych w przypadku dużej liczby uczestników w ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje
- Komisję artystyczną kwalifikacji wstępnych powołują ich organizatorzy. Organizatorzy kwalifikacji wstępnych ponoszą odpowiedzialność za ich przebieg i organizację.

II ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE

 1. Laureaci kwalifikacji wstępnych wezmą udział w kwalifikacjach regionalnych w dniach: 18 maja – 7 czerwca 2018 r.

 2. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji regionalnych znajdziecie od 11 maja 2018 r. na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.

 3. Soliści w kwalifikacjach regionalnych prezentują 2 piosenki.

III ETAP KONKURSU – PÓŁFINAŁ I FINAŁ  (Uwaga zmiana terminu!!!)

 1. Laureaci kwalifikacji regionalnych wezmą udział w III etapie Konkursu w dniach 28 – 29 września 2018 r.

 2. Uczestnicy potwierdzają swój udział do 10 września 2018 r. uzupełniając kartę akredytacyjną na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl (Do uzupełnienia karty niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty i login.)

 3. Solista III etapu konkursu wykonujący piosenkę z podkładem muzycznym (półplayback) musi  przesłać półplayback w formacie mp 3 jako załącznik do karty akredytacyjnej.

 4. Organizator dopuszcza możliwość zakwalifikowania uczestnika bezpośrednio do finału
  z konkursu internetowego. Szczegóły konkursu na stronie internetowej www. wygrajsukces.com.pl

 5. Półfinał i finał konkursu odbędą się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w Tarnobrzegu.

 6. Solista wykonuje 1 piosenkę wskazaną przez komisję artystyczną kwalifikacji regionalnych.

III ETAP KONKURSU PROGRAM :

Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu
27 września 2018 r. (czwartek) – próby dla solistów w kat. I, II, III

28 września 2018 r. (piątek) – próby dla solistów w kat. III cd. i IV – przesłuchania półfinałowe – soliści w kat. I, II, III, IV (w późnych godzinach wieczornych ogłoszenie listy solistów zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych)

29 września 2018 r. (sobota) – przesłuchania finałowe, ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród 

Kryteria oceny i nagrody:

 1. Jury oceniać będzie walory głosowe, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty, należy zwrócić uwagę na zrozumienie tekstu i świadomą jego interpretację, muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.

 2. Główną nagrodą 23 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego instruktora (realizacja lipiec do 10 sierpnia 2019 r.)

 3. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

 4. Nieodebrane nagrody mogą być wysłane na koszt nagrodzonego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, które należy dokonać do dnia 15 października 2018 r. Po tym terminie nagrody pozostaną do dyspozycji TDK

Przepisy ogólne:

 1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji.

 2. Uczestnicy III etapu 23 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, którzy brali udział w Finale 22 edycji nie mogą prezentować repertuaru z kwalifikacji regionalnych 22 edycji.

 3. Dopuszcza się możliwość zmiany repertuaru w kwalifikacjach wstępnych i regionalnych. Należy tego dokonać w dniu kwalifikacji bezpośrednio w wyznaczonym dla uczestnika ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje.

 4. Uczestnicy kwalifikacji wstępnych i regionalnych nie pokrywają kosztów akredytacji, natomiast pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

 5. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

 6. We wszystkich etapach konkursu uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

 7. Uczestnicy III etapu 23 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (solista, opiekun, akompaniator, członkowie zespołu muzycznego, chórku) pokrywają koszty akredytacji w wysokości 50 zł od osoby oraz  koszty dojazdu i noclegów.  

 8. Uczestnik, rodzic, opiekun prawny zezwalają na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych KP „Wygraj Sukces” Tarnobrzeskiego Domu Kultury informacji osobowych zawartych w formularzu.

 9.  Uczestnik, rodzic, opiekun prawny wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w różnych formie przekazu: tekstowego , telewizyjnego , filmowego oraz publikacji w Internecie.

 10. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Szczegółowe informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury – Dział Ruchu Amatorskiego
Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)
tel. 15 822-74-97; 822-21-10 w. 24
e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl

-