Kiermasz "Dobre - bo tradycyjne i lokalne"

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu oraz Sandomierskie Centrum Kultury zapraszają do udziału w projekcie "Dobre - bo tradycyjne i lokalne", który odbędzie się 9 września br. na Rynek Starego Miasta w Sandomierzu. Tematem przewodnim kiermaszu jest prezentacja własnego asortymentu związanego z województwem świętokrzyskim w zakresie rolnictwa, agroturystyki, wytwarzania produktów lokalnych, rękodzieła, z możliwością ich sprzedaży.

Lokalnych producentów i wystawców spełniających wymagania regulaminu w zakresie kiermaszu zachęcamy do wypełnienia ankiety (do pobrania poniżej) stanowiącej formularz zgłoszeniowy i odesłania jej na adres: biuro@esceka.pl, przesłania pocztą tradycyjną bądź dostarczenia do Organizatora - Sandomierskiego Centrum Kultury, Rynek 20, 27-600 Sandomierz, w terminie do 6 września 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje termin wpływu formularza do biura SCK).

Regulamin oraz ankieta do pobrania poniżej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

***

Na podstawie regulaminu kiermaszu „Dobre bo tradycyjne i lokalne” przedstawiciele organizatora kiermaszu w osobach: Marta Szpyra, Krzysztof Kwiecień oraz Wojciech Dumin, dnia 08 września 2017 r. dokonali oceny i kwalifikacji ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszonym naborem. 

Poniże do pobrania:
- protokół z dnia 08.09.2017 roku z wyboru wystawców zgłoszonych do udziału w kiermaszu w ramach wydarzenia "Dobre bo lokalne i tradycyjne"
- załącznik nr 1 do protokołu z dnia 08.09.2017 r.

Oryginały dokumentów są do wglądu w biurze Sanomierskiego Centrum Kultury (Rynek 25/26 w Sandomierzu).