Cennik usług Sandomierskiego Centrum Kultury

PRZEŁĄCZNIK - twórczy zaułek
ul. Żółkiewskiego 7b-c w Sandomierzu
604 684 128
tworczyzaulek@esceka.pl

Lp. Usługa Cena
1.

Kreatywne spotkania dla seniorów - karnet

20 zł
2.

Jagodowy Projekt - warsztaty kartkowe - jednorazowe wejście

15 zł
3.  Jagodowy Projekt - warsztaty kartkowe - karnet 40 zł
4. Szycie Pi - jednorazowe wejście bez materiałów 15 zł
5. Szycie Pi - jednorazowe wejście z własnymi materiałami i maszyną do szycia 7 zł
6. Szycie Pi - karnet, bez własnych materiałów 40 zł
7. Szycie Pi - karnet, użycie własnych materiałów i maszyny do szycia 20 zł
8. Warsztaty szydełkowania - karnet 10 zł

 

Płatności prosimy uregulować z góry w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej (ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu).

Opłaty za zajęcia mają charakter zryczałtowany i nie podlegają redukcji z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie SCK.