Cennik usług Sandomierskiego Centrum Kultury

PRZEŁĄCZNIK - twórczy zaułek
ul. Żółkiewskiego 7b-c w Sandomierzu
604 684 128
tworczyzaulek@esceka.pl

Lp. Usługa Cena
1. Jagodowy Projekt - war. kartkowe - jednorazowe wejście 15 zł
2. * Jagodowy Projekt - war. kartkowe - karnet 40 zł
3.  Kącik zabaw wszelakich - jednorazowe wejście 5 zł
4. * Kącik zabaw wszelakich - karnet 20 zł
5. * Szycie Pi - jednorazowe wejście bez materiałów 15 zł
6. Szycie Pi - jednorazowe wejście z własnymi materiałami i maszyną do szycia 7 zł
7. * Szycie Pi - karnet, bez własnych materiałów 40 zł
8. * Szycie Pi - karnet, użycie własnych materiałów i maszyny do szycia 20 zł

 

Płatności oznaczone * prosimy uregulować z góry w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej (ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu).

Opłaty za zajęcia mają charakter zryczałtowany i nie podlegają redukcji z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie SCK.