Cennik usług Sandomierskiego Centrum Kultury

PRZEŁĄCZNIK - twórczy zaułek
ul. Żółkiewskiego 7b-c w Sandomierzu
15 644 50 95
tworczyzaulek@esceka.pl

Lp. Usługa Cena
1.  Kącik zabaw wszelakich - jednorazowe wejście 5 zł
2. Kącik zabaw wszelakich - karnet 20 zł
3. Niedzielne popołudnia z planszówkami - jednorazowe wejście 5 zł
4. Niedzielne popołudnia z planszówkami - karnet 20 zł
5. Piątkowe animacje - jednorazowe wejście 5 zł
6. Piątkowe animacje - karnet 20 zł
7. Szycie Pi - jednorazowe wejście bez materiałów 15 zł
8. Szycie Pi - jednorazowe wejście z własnymi materiałami i maszyną do szycia 7 zł
9. Szycie Pi - karnet, bez własnych materiałów 40 zł
10. Szycie Pi - karnet, użycie własnych materiałów i maszyny do szycia 20 zł
11.  Twórcze poniedziałki - jednorazowe wejście 15 zł
12. Twórcze poniedziałki - karnet 40 zł

 

Płatności oznaczone * prosimy uregulować z góry do 10 dnia każdego miesiąca w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej (ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu).
Opłaty za zajęcia mają charakter zryczałtowany i nie podlegają redukcji z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie SCK.

Załączniki: