Cennik usług Sandomierskiego Centrum Kultury

Lp. Usługa Cena

SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY
Rynek 25/26
15 832 29 64
biuro@esceka.pl

1. Zajęcia plastyczne - 1 miesiąc
(Pracownia Plastyczna, Rynek 22) 
 40 zł
2. Zajęcia wokalne - 1 miesiąc
(Pracownia Wokalna, Rynek 25/26)
40 zł

 

Płatności oznaczone * prosimy uregulować do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłaty za zajęcia mają charakter zryczałtowany i nie podlegają redukcji z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie SCK.