W dniach 11-12 lipca 2019 r. odbyły się warsztaty ewaluacyjne dla uczestników projektu "Powróćmy z teatrem", które poprowadziła Zuzanna Sikorska-Borowska - Latający Animator Kultury. Warsztaty miały na celu  podsumowanie projektu, wyciągnięcie wniosków z przeprowadzenia każdego etapu spotkań oraz wzmocnić więzi między uczestnikami. Grupa miała szansę na szczerą rozmowę, wskazać pozytywne czy błędne strony poszczególnych działań. Jednakże każdy jednogłośnie przyznał, że czas spędzony podczas trwania projektu nie był czasem straconym, był to czas poznania tajników gry aktorskiej, integracji grupy oraz wspólnego działania.

Warsztaty zakończyły się oficjalnym podziękowaniem, a także dla każdego uczestnika zostały przygotowane upominki w postaci książek.

Projekt „Powróćmy z Teatrem” dofinansowano ze środków programu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.