Sandomierskie Centrum Kultury oraz animatorzy projektu "Powróćmy z teatrem" zapraszają na profesjonalne warsztaty teatralne z Alicją Brudło.

Projekt „Powróćmy z Teatrem” dofinansowano ze środków programu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

***

Alicja Brudło - artystka teatralna i performance, wokalistka, menedżerka i animatorka kultury.

Absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW, stypendystka na wydziale teatrologii Freie Universität w Berlinie. Absolwentka Szkoły Pedagogów Teatru, Innej Szkoły Teatralnej Teatru Węgajty, Akademii Teatru Alternatywnego i Dramowej Akademii Wolontariackiej.

Na co dzień pedagożka teatru w Ognisku Teatralnym oraz specjalistka w Dziale Kreacji i Komunikacji Teatru Ochoty. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru oraz współpracowniczka wielu organizacji pozarządowych. Artystycznie i pedagogicznie działa na scenie i w przestrzeni publicznej, łącząc doświadczenie miejsca oraz historii z narzędziami teatralnymi i sztuką współczesną. Odbyła asystentury reżyserskie w Teatrze Ochoty w Warszawie („Starucha” reż. Igor Gorzkowski) oraz Maxim Gorki Theater w Berlinie („Displaced women. History remix. Berlin/Łódź/Minsk” reż. Monika Dobrowlańska). Przez lata realizowała autorskie projekty w Teatrze Paragraf-2 oraz Performerii Warszawa, obecnie tworzy w Kolektywie Polka oraz zespole muzycznym Tarapaty.