10 listopada 2018 w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej odbyły się międzypokoleniowe warsztaty teatralne, które zainicjowały powstanie grupy teatralnej w ramach projektu „Powróćmy z teatrem”.

Warsztaty poprowadził Kacper Idzik - absolwent Szkoły Aktorskiej Doroty Pomykały i Danuty Owczarek w Katowicach, uczeń szkoły śpiewu klasycznego techniki Mariana Porębskiego u prof. Dominique Quasnik-Porębskiej. Współpracował ze Studiem Musicalowym Tomasza Micha w Chorzowie. Na co dzień skromny człowiek kierujący się autentyzmem w pracy z ludźmi w różnym wieku. Wszystko co robi - zawsze w centrum stawia drugiego człowieka. Z pasją prowadzi grupy teatralne ucząc nie tylko sztuki aktorskiej, ale również śmiałości, wrażliwości oraz pracy w grupie.

Podczas sobotnich warsztatów uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać i zintegrować, a także podjąć pierwsze wyzwanie aktorskie, czyli stworzyć krótką etiudę na podstawie opowiedzianej historii. Spotkanie warsztatowe upłynęło w twórczej i miłej atmosferze. Każdy z uczestników poczuł ducha teatru. Mimo iż uczestnicy reprezentowali różne pokolenia, bariera ze względu na wiek nie istniała.

Spotkania międzypokoleniowej grupy teatralnej będą odbywać się w co drugi poniedziałek (19.11.2018, 03.12.2018) w salce wokalnej pod Kinem „Starówka” przy Sandomierskim Centrum Kultury (Rynek 25/26).

Projekt "Powróćmy z Teatrem" realizowany jest przez animatorów Angelikę Stasiak i Wiesława Szumielewicza przy wsparciu Sandomierskiego Centrum Kultury.

Projekt „Powróćmy z Teatrem” dofinansowano ze środków programu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.