ZAJĘCIA WOKALNE

Port Kultury oraz Sandomierskie Studio Piosenki zaprasza na zajęcia wokalne, skierowane do dzieci (7+), młodzieży i dorosłych.

Zajęcia indywidualne to 30-minutowe lekcje, skupione w pierwszej kolejności na rozwijaniu świadomości głosu poprzez:
- prawidłowe nastawienie głosu (impostacja głosu),
- przygotowanie i ustawienie aparatu mowy
- pracę nad prawidłowym, swobodnym wydechem i przeponą. Druga część lekcji to praca na piosence, praktyczne przenoszenie zdobytych wcześniej umiejętności oraz interpretacja, frazowanie i rytm (feeling).

Zajęcia dla dzieci młodszych (7-9 lat/10-12 lat) odbywać się będą w grupach max. 4-osobowych przez 45 minut, ze względu na inne potrzeby głosowe.

Osoby dorosłe, pracujące głosem (nauczyciele, spikerzy itp.) mogą skorzystać również z zajęć rehabilitacji głosu.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 13:00-20:30

ZAPISY: kk@esceka.pl, tel. 15 644 50 74