Cennik usług Sandomierskiego Centrum Kultury

PORT KULTURY
ul. Portowa 24 w Sadomierzu
15 644 50 74
kk@esceka.pl, kierownik@esceka.pl

Lp. Usługa Cena
1.  Taniec towarzyski dla dzieci - 1 miesiąc 30 zł
2. Taniec towarzyski dla dorosłych - 1 miesiąc 30 zł
3. Taniec nowoczesny 30 zł
4. Warsztaty fotografii cyfrowej 30 zł/mies.
5. Warsztaty fotografii tradycyjnej 30 zł/mies.

STACYJKOWO

1. Kreatywne zajęcia plastyczne 20 zł
2. Culture Corner (45 min.) 15 zł/spotkanie

 

Płatności oznaczone * prosimy uregulować z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
Opłaty za zajęcia mają charakter zryczałtowany i nie podlegają redukcji z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie SCK.