Podziemna Trasa Turystyczna zaprasza do Sandomierza

Podziemna Trasa Turystyczna to udostępniona do zwiedzania część kilkukondygnacyjnych komór i chodników znajdujących się pod Starym Miastem. Ich powstaniu sprzyjała zalegająca na tym terenie gruba warstwa lessu. Drążone korytarze pełniły w minionych wiekach rolę składów kupieckich, w których przechowywano głównie wino, sól i śledzie. Służyły także jako schronienie w niebezpiecznych sytuacjach. Zapotrzebowanie na podziemne magazyny było ogromne, co spowodowało, że osiągały one nawet 15 metrów głębokości. Po kilku wiekach, kiedy pozycja Sandomierza nie była już tak strategiczna, lochy odeszły w zapomnienie. Nieużywane i niezabezpieczone stały się przyczyną katastrof budowlanych. Na ratunek Starego Miasta pośpieszyli naukowcy z Akadami Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Po zrealizowaniu specjalnego programu odzyskano obszar prawdziwego, kilkukondygnacyjnego labiryntu piwnic oraz korytarzy. Część wyrobisk musiała zostać zlikwidowana ze względów konstrukcyjnych. Z pozostałych odcinków utworzono Podziemną Trasę Turystyczną. Jej długość wynosi obecnie 470 m. Najgłębsze wyrobiska znajdują się na głębokości 12 m. Każda z piwniczek/komór ma swoją nazwę, która stanowi nawiązanie do historii Sandomierza. Drążone przez wieki liczne korytarze oraz komory związane są z wieloma sandomierskimi tajemnicami i legendami. Najsłynniejsza z nich opowiada o sandomierskiej bohaterce Halinie Krępiance, która kosztem własnego życia uratowała miasto przed oblegającymi je Tatarami. Szczegółów legendy można wysłuchać podczas zwiedzania lochów.

Wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej znajduje się na dziedzińcu Kamienicy Oleśnickich (Rynek 10).

OFERTA WSPÓŁPRACY

Z uwagi na promocję Sandomierza, chęć stałej współpracy z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne jak i z przewodnikami indywidualnymi, a także w trosce o jak najlepszy wizerunek i dostępność zabytków Sandomierza, oferujemy możliwość zawarcia porozumienia o współpracy, uprawniającego do uzyskania rabatu w wysokości do 10% ceny nominalnej biletu do Podziemnej Trasy Turystycznej dla naszych stałych współpracowników.

Oferta skierowana jest zarówno do:
1. podmiotów świadczących usługi turystyczne
jak i
2. przewodników indywidualnych przy kierowaniu i przyprowadzaniu grup wycieczkowych do Podziemnej Trasy Turystycznej.

Zainteresowane osoby i instytucje prosimy o zgłaszanie swojej oferty do Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu, pod adresem Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel.: 15 644 61 05, osobiście, pocztą lub e-mailowo na adres: informacja@sandomierz.travel

Oferta dotyczy rabatu w wysokości do 10% ceny biletu, niezależnie od aktualnie obowiązujących stawek.

Oferta zawierać powinna:
- nazwę oferenta i pełne dane teleadresowe,

- szacowaną liczbę skierowanych bądź przyprowadzonych osób w miesiącu (średnia miesięczna w okresie kwiecień - wrzesień oraz średnia miesięczna w okresie październik – marzec),
- określenie oczekiwanego okresu rozliczeniowego: tygodniowy lub miesięczny.

Oferty będą rozpatrywane indywidualnie na podstawie zgromadzonych materiałów przez powołany do tego zespół z ramienia Sandomierskiego Centrum Kultury jako administratora Podziemnej Trasy Turystycznej w Sandomierzu.

Na podstawie złożonych ofert ustalone zostaną szczegółowe zasady współpracy w formie porozumienia i będą rozliczane na podstawie ilości faktycznie skierowanych przez oferenta gości na w/w obiekt w zadeklarowanym terminie.

Przewodnicy posiadający licencję na Województwo Świętokrzyskie mogą oprowadzić grupę zorganizowaną we własnym zakresie - po uprzednim zgłoszeniu takiego faktu do PTT - najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem zwiedzania.

Starania Miasta Sandomierza – właściciela oraz Sandomierskiego Centrum Kultury jako administratora tej budowli już teraz zmierzają do podniesienia atrakcyjności Podziemnej Trasy Turystycznej w Sandomierzu poprzez:
- ciekawą aranżację wnętrza łączącą ze sobą tradycję z nowoczesnością,
- możliwość nabycia pamiątek związanych z Sandomierzem,
- możliwość organizowania okazjonalnych „eventów” oraz wieczornych spacerów po obiekcie (na podstawie indywidualnych ustaleń z zainteresowanymi),
- możliwość skorzystania z wypożyczenia audiobooków w różnych wersjach językowych,
- możliwość wybicia pamiątkowej sandomierskiej monety (wymaga uprzedniego zgłoszenia do PTT),

Aby zwiększyć bezpieczeństwo osób odwiedzających Podziemną Trasę Turystyczną na jej terenie planujemy zamontować monitoring.

Prace nad zwiększeniem atrakcyjności tego obiektu już trwają, a ich kompleksowe wdrożenie odbywać się będzie sukcesywnie na miarę możliwości i potrzeb.

DOSTĘPNOŚĆ I CENNIK BILETÓW WSTĘPU DO PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ W SANDOMIERZU
obowiązuje od 22.07.2017 r.

1. Godziny otwarcia: 
- w sezonie turystycznym -

od kwietnia do września: 
codziennie 9.00 - 19.00 (ostatnie wejście ok. godz. 18.00)

- po sezonem turystycznym -
od października do marca: 
codziennie  9.00 - 17.00 (ostatnie wejście ok. godz. 16.00)

2. Bilety do nabycia na miejscu w kasie.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel.: 15 832 08 43.

3. Ceny biletów:
- 9 zł (ulgowy),
- 13 zł (normalny),
- 9 zł (bilet dla mieszkańca okolic Sandomierza w promieniu do 30. km),
- 5 zł (bilet dla mieszkańca Sandomierza),
- 5 zł (szkolne grupy zorganizowane liczące powyżej 16 os.),
- 20 zł (usługa przewodnicka dla grup zorganizowanych)*

* przewodnicy posiadający licencję po Województwie Świętokrzyskim mogą przeprowadzić grupę zorganizowaną we własnym zakresie po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem przyjazdu.

Bilety ulgowe przysługują:
- uczniom,
- studentom do 26. roku życia,
- emerytom i rencistom.

Bilety dla mieszkańca Sandomierza przysługują tylko i wyłącznie po okazaniu Karty Mieszkańca, którą można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Bilety dla mieszkańca okolic przysługują tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zamieszkania.

Dzieci do lat 3. włącznie - wstęp bezpłatny. Wejście wyłącznie pod opieką dorosłych.

 

OFERTA SPECJALNA DLA SANDOMIERSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ:

  • po wcześniejszym zgłoszeniu drogą e-mailową lub pisemną każdej placówce przedszkolnej w ciągu roku szkolnego przysługuje jednorazowe bezpłatne wejście do PTT (w takiej sytuacji należy uiścić jedynie opłatę za przewodnika w wysokości 20 złotych),

W trosce o rozwijanie i szerzenie lokalnego patriotyzmu PTT jest otwarta na współpracę z placówkami oświaty.

W przypadku pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Podziemna Trasa Turystyczna
ul. Rynek 10, 27-600 Sandomierz,
tel.: 15 832 08 43,

e-mail: biuro@sandomierskiepodziemia.eu
www.sandomierskiepodziemia.eu

Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 20, 27-600 Sandomierz,
tel.: 15 644 61 05,
e-mail: informacja@sandomierz.travel
www.sandomierz.travel

Foto: archiwum UM