PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
W OŚRODKU PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ
sezon artystyczny 2020/2021

ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu
604 684 128
opak@esceka.pl 

 

PONIEDZIAŁEK
11.30 - 13.30 - kreatywne spotkania Seniorów gr. I - sala kameralna
13.30 - 14.30 - gimnastyka Klubu Seniora gr. II - sala taneczna
14.00 - 20.00 - nauka gry na gitarze - sala plastyczna
14.30 - 16.30 - 
kreatywne spotkania Seniorów gr. II - sala kameralna
14.30 - 19.30 - gimnastyka korekcyjna - salka gimnastyczna

16.00 - 16.30 - zajęcia taneczne PARADOX IV - sala taneczna
16.45 - 17.30 - zajęcia taneczne PARADOX III - sala taneczna
17.45 - 18.30 - 
zajęcia taneczne PARADOX II - sala taneczna
18.45 - 19.45 - zajęcia taneczne PARADOX 30+ - sala taneczna

WTOREK
12.00 - 14.00 - język angielski Klubu Seniora - sala kameralna
13.30 - 14.30 - gimnastyka Klubu Seniora gr. I - sala taneczna
14.00 - 20.00 - nauka gry na gitarze - sala plastyczna
14.30 - 19.30 - gimnastyka korekcyjna - salka gimnastyczna
16.00 - 16.50 - akrobatyka PARADOX JUNIOR i S - sala taneczna
16.40 - 17.30 - zajęcia plastyczne dla dzieci 5-8 lat gr. I - sala kameralna
17.10 - 18.00 - akrobatyka PARADOX MIX - sala taneczna
17.45 - 18.35 - 
zajęcia plastyczne dla dzieci 5-8 lat gr. II - sala kameralna
19.00 - 18.45 - aerobik

ŚRODA
12.00 - 14.00 - kreatywne spotkania Seniorów gr. III - sala kameralna
13.30 - 14.30 - gimnastyka Klubu Seniora gr. II - sala taneczna
14.30 - 19.30 - gimnastyka korekcyjna - salka gimnastyczna
15.30 - 16.30 - zajęcia taneczne PARADOX S - sala taneczna
16.40 - 19.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci +12 lat - sala kameralna
16.45 - 18.15 - zajęcia taneczne PARADOX JUNIOR - sala taneczna
18.30 - 20.00 - zajęcia taneczne PARADOX I

CZWARTEK
10.00 - 11.30 - warsztaty szydełkowania Klubu Seniora - sala kameralna
13.45 - 19.30 - gimnastyka korekcyjna - salka gimnastyczna

16.00 - 16.30 - zajęcia taneczne PARADOX IV - sala taneczna
16.45 - 17.30 - zajęcia taneczne PARADOX III - sala taneczna
17.00 - 19.00 - zajęcia plastyczne dla młodzieży 13+ - sala kameralna
17.45 - 18.40 - zajęcia taneczne PARADOX II - sala taneczna
19.00 - 19.45 - aerobik step

PIĄTEK
13.30 - 14.30 - gimnastyka Klubu Seniora gr. II - sala taneczna
14.30 - 19.30 - gimnastyka korekcyjna - salka gimnastyczna
15.30 - 16.30 - zajęcia taneczne PARADOX S - sala taneczna
16.50 - 18.15 - zajęcia taneczne PARADOX JUNIOR - sala taneczna
17.00 - 18.20 - zajęcia plastyczne dla dzieci 9-12 lat - sala kameralna
18.30 - 20.00 - zajęcia taneczne PARADOX I

 
LEGENDA

PARADOX IV - taniec współczesny, dzieci 6-8 lat
PARADOX III - taniec współczesny, dzieci 9-11 lat

PARADOX S - taniec współczesny, grupa zamknięta 
PARADOX JUNIOR - taniec współczesny, grupa zamknięta
PARADOX II - taniec współczesny, dzieci 12-16 lat
PARADOX I  - taniec współczesny, młodzież 16+, grupa zaawansowana
PARADOX 30+ - taniec współczesny, zajęcia dla osób od 25 lat

W trosce o wzajemne bezpieczeństwo prosimy
o zachowanie wymaganego 
reżimu sanitarnego:

1. Przed wejściem do obiektu nakazuje się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk przez wszystkie osoby wchodzące.
2. W grupie może przebywać określona liczba uczestników zależnie od powierzchni sali lub pracowni.
3. Należy zachowywać dystans między sobą – minimum 2 m.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz dorośli, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
6. Uczestnicy zajęć są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
7. Płatności gotówką lub przelewem na wskazane konto bankowe.
8. Przestrzeganie zaleceń obsługi obiektu.

Więcej informacji:
www.esceka.pl/news/orodek-promocji-aktywnoci-kulturalnej-oraz-port-kultury-ponownie-otwarte-dla-uczestnikow-zaj

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3