PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
W OŚRODKU PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ
ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu
15 644 50 95
opak@esceka.pl 

 

PONIEDZIAŁEK
Zajęcia taneczne PARADOX IV - godz. 16.00 - 16.35 - sala taneczna
Zajęcia taneczne PARADOX III - godz. 16.40 - 17.25 - sala taneczna

Zajęcia taneczne PARADOX II  - godz. 17.35 - 18.35 - sala taneczna
Zajęcia taneczne PARADOX 25+ - godz. 18.35 - 19.45 - sala taneczna

Język angielski dla Klubu Seniora (gr. początkująca) - godz. 13.00 - 15.00 - sala kameralna
PILATES II - godz. 17.45 - 18.45 - sala kameralna
Gimnastyka dla Pań - godz. 19.00 - 20.00 - sala kameralna
Zajęcia gitarowe - godz. 14.00 - 20.00 - sala plastyczna
Kurs komputerowy - godz. 15.00 - 19.00 - sala komputerowa
Gimnastyka korekcyjna - godz. 14.15 - 19.00 - salka gimnastyczna

 

WTOREK
Gimnastyka dla Klubu Seniora - godz. 13.30 - 14.30 - sala taneczna

Akrobatyka PARADOX JUNIOR - godz. 16.00 - 17.00 - sala taneczna
Akrobatyka PARADOX MIX- godz. 17.00 - 18.00 - sala taneczna
Aerobik - godz. 19.00 - 20.00 - sala taneczna
Język angielski dla Klubu Seniora (gr. zaawansowana) - godz. 14.00 - 16.00 - sala kameralna
Tenis stołowy dla dorosłych - godz. 17.00 - 20.00 - sala kameralna
Zajęcia plastyczne dla dzieci (5-8 lat) gr. I - godz. 16.40 - 17.35 - sala plastyczna
Zajęcia plastyczne dla dzieci (5-8 lat) gr. II - godz. 17.45 - 18.45 - sala plastyczna
Kurs komputerowy - godz. 14.00 - 16.00 - sala komputerowa
Zajęcia gitarowe - godz. 14.00 - 20.00 - sala komputerowa
Gimnastyka korekcyjna - godz. 14.15 - 19.00 - salka gimnastyczna

 

ŚRODA
Zajęcia taneczne PARADOX JUNIOR  - godz. 16.00 - 17.30 - sala taneczna
PARADOX - zaj. indywidualne - godz. 17.30 - 18.00 - sala taneczna
PARADOX I - treningi - godz. 18.00 - 19.00 - sala taneczna
PARADOX I - choreografie - godz. 19.00 - 20.00 - sala taneczna
Stacyjkowo - kreatywne zabawy plastyczne gr. I (5-10 lat) - godz. 16.00-17.00 - sala kameralna
PILATES "Zdrowy kręgosłup" - godz. 19.00 - 20.00 - sala kameralna
Zajęcia plastyczne dla dzieci (9-12 lat) gr. I - godz. 16.40 - 18.00 - sala plastyczna
Kurs komputerowy - godz. 15.00 - 19.00 - sala komputerowa
Gimnastyka korekcyjna - godz. 15.30 - 20.00 - salka gimnastyczna

 

CZWARTEK
Zajęcia taneczne PARADOX IV - godz. 16.00 - 16.35 - sala taneczna
Zajęcia taneczne PARADOX III - godz. 16.35 - 17.15 - sala taneczna
Zajęcia taneczne PARADOX II - godz. 17.15 - 18.15 - sala taneczna
Step-Aerobik - godz. 19.00 - 20.00 - sala taneczna
Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży - godz. 15.00 - 18.00 - sala kameralna
PILATES II - godz. 18.30 - 19.30 - sala kameralna

Zajęcia plastyczne dla młodzieży - godz. 17.00 - 20.00 - sala plastyczna
Kurs komputerowy - godz. 15.00 - 19.00 - sala komputerowa
Gimnastyka korekcyjna - godz. 14.15 - 20.00 - salka gimnastyczna

 

PIĄTEK
Gimnastyka dla Klubu Seniora - godz. 13.30 - 14.30 - sala taneczna
Zajęcia taneczne PARADOX JUNIOR - godz. 16.00 - 17.30 - sala taneczna

PARADOX - zaj. indywidualne - godz. 17.30 - 18.00 - sala taneczna
PARADOX I - treningi - godz. 18.00 - 19.00 - sala taneczna
PARADOX I - choreografie - godz. 19.00 - 20.00 - sala taneczna
Stacyjkowo - kreatywne zabawy plastyczne gr. II (5-10 lat) - godz. 17.00-18.00 - sala kameralna
Gimnastyka korekcyjna - godz. 14.30 - 19.00 - salka gimnastyczna

 
 
LEGENDA

PARADOX IV - taniec współczesny, dzieci 6-8 lat
PARADOX III - taniec współczesny, dzieci 9-12 lat
PARADOX JUNIOR - taniec współczesny, grupa średniozaawansowana
PARADOX II - taniec współczesny, dzieci 13-15 lat
PARADOX I  - taniec współczesny, młodzież 16+, grupa zaawansowana
PARADOX 25+ - taniec współczesny, zajęcia dla Pań od 25 lat
PILATES "Zdrowy kręgosłup" - grupa początkująca
PILATES II - grupa zaawansowana
Kurs komputerowy - zajęcia dla Klubu Seniora