Cennik usług Sandomierskiego Centrum Kultury

Lp. Usługa Cena

OŚRODEK PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ w SANDOMIERZU
ul. Armii Krajowej 1

604 684 128, opak@esceka.pl

1. Aerobik - jednorazowe wejście (60 min.) 7 zł
2. * Aerobik - karnet za pół miesiąca 20 zł
3. * Aerobik - karnet miesięczny 40 zł
4.    Gimnastyka korekcyjna - osoby niepełnosprawne 6 zł/godz.
5.    Gimnastyka korekcyjna 10 zł/godz.
6. Gimnastyka korekcyjna - konsultacje 30 zł/spotkanie
7. Gimnastyka dla Klubu Seniora - jednorazowe wejście (60 min.) 4 zł
8. Gimnastyka dla Klubu Seniora - 4 wejścia  16 zł
9. Gimnastyka dla Klubu Seniora - karnet miesięczny 20 zł
10. * Język angielski dla Klubu Seniora - 4 spotkania 50 zł
11. * Kreatywne spotkania dla seniorów 60 + - opłata miesięczna 20 zł
12. Kurs Komputerowy dla Klubu Seniora - opłata miesięczna 20 zł
13.    Nauka gry na gitarze 20 zł/godz.
14.    Nauka gry na gitarze - zajęcia teoretyczne 20 zł/mies.
15. Pilates - zajęcia indywidualne (1 osoba) 60 zł/godz.
16. Pilates - zajęcia indywidualne (2 osoby) 40 zł/godz.
17. Pilates - jednorazowe wejście (60 min.) 15 zł
18. Pilates - karnet za 4 wejścia 40 zł
19. Pilates - karnet miesięczny (8 wejść) 70 zł
20. Zabiegi masażu - 30 min. 30 zł
21. Zabiegi masażu - 60 min 50 zł
22. Zajęcia plastyczne - opłata miesięczna 40 zł
23. Zajęcia taneczne PARADOX - opłata miesięczna 30 zł
24. * Zajęcia taneczne PARADOX + akrobatyka - opłata miesięczna 35 zł
25. Zajęcia taneczne PARADOX 30+ - opłata miesięczna
                                                          - jednorazowe wejście   
30 zł
10 zł

 

Płatności oznaczone * należy uregulować z góry w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu w biurze Ośrodka Promocji Aktywności Kulturalnej (ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu) w godzinach otwarcia (płatność gotówką).
Opłaty za zajęcia mają charakter zryczałtowany i nie podlegają redukcji z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie SCK.