Zapisy na zajęcia plastyczne i FT PARADOX w OPAK 2020!

Serdecznie zapraszamy naszych milusińskich na zajęcia plastyczne i Formacji Tanecznych PARADOX w nowym sezonie artystycznym 2020/2021 w OPAK.

Prowadzimy nabór do grupy plastycznej 5-8 lat, natomiast do FT PARADOX zapisy będą tylko do PARADOX IV (dzieci 6-8 lat), PARADOX II (młodzież 12-16 lat) oraz PARADOX 30+!!!

Zapisy przyjmowane będą 7 września 2020 roku telefonicznie pod nr telefonu: 604 684 128 w godzinach 9:00-17:00 w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej.

Zajęcia taneczne oraz plastyczne zaczynamy 14 września br. według grafiku:
FT PARADOX 
www.esceka.pl/orodek-promocji-aktywnoci-kulturalnej/formacja-taneczna-paradox-2
Zajęcia plastyczne 
www.esceka.pl/orodek-promocji-aktywnoci-kulturalnej/zajcia-plastyczne-1

Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz procedury zapewnienia bezpieczeństwa w OPAK dotyczącej ochony przed koronawirusem dostępnych na stronie www.esceka.pl

Każdy uczestnik zajęć/rodzic dziecka małotoelniego ma obowiązek dostarczyć do OPAK uzupełniony formularz uczestnictwa w zajęciach oraz  oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka dostępnych w OPAK i na stronie www.esceka.pl 

Prosimy o zapoznanie się z nowym cennikiem: www.esceka.pl/orodek-promocji-aktywnoci-kulturalnej/cennik-1

Więcej inormacji:
OPAK - ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu
604 684 128
opak@esceka.pl

W trosce o wzajemne bezpieczeństwo prosimy
o zachowanie wymaganego reżimu sanitarnego:

1.Przed wejściem do obiektu nakazuje się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk przez wszystkie osoby wchodzące.
2.W grupie może przebywać określona liczba uczestników zależnie od powierzchni sali lub pracowni.
3. Należy zachowywać dystans między sobą – minimum 2 m.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz dorośli, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
6. Uczestnicy zajęć są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
7. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni.
8. Płatności gotówką lub przelewem na wskazane konto bankowe.
9. Przestrzeganie zaleceń obsługi obiektu.

Więcej informacji:
www.esceka.pl/news/orodek-promocji-aktywnoci-kulturalnej-oraz-port-kultury-ponownie-otwarte-dla-uczestnikow-zaj