Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej wystartowała w Sandomierzu!

W piątek 13 kwietnia 2018 roku miało miejsce pierwsze spotkanie warsztatowe, otwierające cykl warsztatów w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej.

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej to projekt realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury we współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo młoda kultura”.

Głównym założeniem ŚAEK jest przeprowadzenie cyklu bezpłatnych warsztatów skierowanych do animatorów kultury działających w województwie świętokrzyskim.

Tegoroczna odsłona projektu skierowana jest m.in. do mieszkańców powiatu sandomierskiego.

Opiekę nad realizacją warsztatów ŚAEK w Sandomierzu sprawuje Sandomierskie Centrum Kultury.

W ubiegły piątek salkę wokalną pod Kinem „Starówka” wypełniła 15–osobowa grupa animatorów kultury z powiatu sandomierskiego - przedstawicieli różnych samorządowych instytucji kultury i oświaty a także organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie powiatu sandomierskiego.

Pierwsze spotkanie warsztatowe pt. „Diagnoza i ewaluacja w animacji i edukacji kulturowej” poprowadziła dr Bogna Kietlińska – socjolog, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem warsztatów było zaznajomienie uczestników z metodami diagnozowania oraz ewaluacji działań z zakresu edukacji kulturowej. Pierwsza część spotkania dotyczyła prostych i przyjemnych sposobów dotarcia do zainteresowań i potrzeb potencjalnych odbiorców naszych działań.

Druga część warsztatów poświęcona była metodom ewaluacji i autoewaluacji działań edukacyjno-kulturowych, czyli jak patrzeć na nasze działanie z dwóch perspektyw – zewnętrznej i wewnętrznej.

W trakcie warsztatów Pani Bogna starała się pokazać, że zarówno diagnoza, jak i ewaluacja mogą być przyjemnym i przystępnym procesem, który wyda owoce w postaci lepszego planowania i bardziej efektywnej realizacji kolejnych działań.

Kolejna odsłona warsztatów w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej miała miejsce w niedzielę 15 kwietnia 2018 roku.

Drugie spotkanie warsztatowe pt. „Edukacja kulturowa. Metody, techniki i narzędzia edukacyjne” poprowadziły dr Paulina Forma – adiunkt na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK, tutor, doradca zawodowy, ekspert badań foresight, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Studia Pedagogiczne oraz dr Ana Kamińska – certyfikowany project manager IPMA, adiunkt na Wydziale Prawa, Zarządzania i Administracji UJK, animatorka oraz koordynatorka wielu krajowych, jak i międzynarodowych projektów rozwojowych z obszaru  przedsiębiorczości, kultury i przemysłów kreatywnych.

Celem warsztatów było zaznajomienie uczestników z metodami, technikami i narzędziami edukacyjnymi, wykorzystywanymi w animacji kultury. W trakcie warsztatów poruszono następujące zagadnienie:

- animacja w środowisku: adekwatność, przydatność, funkcjonalność metod, technik i narzędzi animacyjnych,
- dyspozycje kreatywnego człowieka kultury,
- grywalizacja w animacji, czyli o innowacji w rozwoju kulturowej motywacji,
- empowerment jako narzędzie i strategia myślenia w pracy na rzecz inkulturacji społeczności i środowisk,
- narzędzia animacji społecznej i kulturowej (wybrane obszary,  case study: biblioteka wobec potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, aktywizująca rola podmiotów na rzecz seniorów, teatr/grupa teatralna i jego funkcja profilaktyczna, ciekawe przykłady projektów animacyjnych)
- współpraca w zespole.

W trakcie warsztatów panie prowadzące starały się przedstawić „w pigułce” najciekawsze i najskuteczniejsze metody, techniki i narzędzie wykorzystywane w animacji kulturowej. Nie zabrakło również inspirujących innowacji w tej dziedzinie.


Warsztat poświęcony współpracy w zespole wypadł znakomicie, co świadczy o tym, że uczestników dość szybko połączyły bliskie i bezpośrednie więzy.

Ostatnie spotkanie warsztatowe w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej miało miejsce w sobotę 21 kwietnia 2018 roku.

Warsztat pt. „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowe w praktyce” poprowadziła Weronika Idzikowska - animatorka ​społeczna i kulturowa, pedagożka teatru, certyfikowana trenerka Familylab Polska, współautorka podręcznika dla animatorów kultury i nauczycieli pt. "Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce". Pani Weronika na co dzień współpracuje ​m.in. ​z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie​ oraz Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.


Spotkanie miało charakter wykładu inspirującego z elementami pracy warsztatowej.

W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzieli się czym jest edukacja kulturowa i jak tworzyć projekty edukacji kulturowej z dziećmi. Ponadto zdobyli konkretne narzędzia pomocne w komunikacji i budowaniu relacji z dziećmi, poznali modele projektów edukacji kulturowej, które wspierają najmłodszych w ich rozwoju oraz metody wzmacniania kompetencji społecznych i twórczych wśród dzieci.

Spotkania przebiegły w bardzo przyjemnej i twórczej atmosferze. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowanie i wyjątkową kreatywnością. Każde kolejne zadanie warsztatowe przyjmowali z zapałem i autentycznym zainteresowaniem.

Serdecznie dziękujemy zarówno prowadzącym, jak i uczestnikom za współtworzenie tak wyjątkowej atmosfery.