Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej oraz Port Kultury ponownie otwarte dla uczestników zajęć!

 

Miło nam poinformować, że już od poniedziałku 1 czerwca 2020 roku Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej oraz Port Kultury w Sandomierzu będą ponownie otwarte dla uczestników zajęć.

Ze względu na wprowadzony reżim sanitarny, trwają prace nad stworzeniem optymalnego grafiku zajęć w OPAK oraz Porcie Kultury. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Sandomierskiego Centrum Kultury www.esceka.pl oraz profili na portalu społecznościowym facebook OPAK: www.fb.com/opaksck/ oraz Port Kultury: www.fb.com/portkulturysck/. Szczegółowe informacje znajdą Państwo również u pracowników poszczególnych obiektów.

Aktualne cenniki zajęć:
Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej: www.esceka.pl/orodek-promocji-aktywnoci-kulturalnej/cennik-1
- Portu Kultury: www.esceka.pl/port-kultury/cennik-3

Obowiązujące plany zajęć:
- Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej: 
www.esceka.pl/orodek-promocji-aktywnoci-kulturalnej/plan-zaj-w-opak
- Portu Kultury: www.esceka.pl/port-kultury/plan-zaj-portu-kultury

Oczywiście w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną, ulegają pewnej modyfikacji zasady funkcjonowania tego obiektu.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi aktualnymi Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Porcie Kultury oraz OPAK dotyczącymi ochrony przed koronawirusem oraz Oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych dziecka dla Portu Kultury oraz OPAK.

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych dokumentów.

Każdy uczestnik zajęć/rodzic dziecka małoletniego ma obowiązek dostarczyć do OPAK bądź Portu Kultury uzupełnione „Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka”.

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej.

Apelujemy, aby szanować i przestrzegać także ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, ochrony osobistej i higieny, jakie zostały wprowadzone przez służby sanitarne i władze państwowe.

Zapraszamy!