Konkurs na "Najciekawszą legendę o Sandomierzu” 2019

...

Kontynuując tradycję, Sandomierskie Centrum Kultury po raz kolejny ogłasza konkurs na "Najciekawszą legendę o Sandomierzu". Zgłaszanie uczestników i dostarczanie prac (w formie pisemnej lub w formie pisemnej z ilustracjami) odbywa się:

  • drogą pocztową na koszt wysyłającego na adres:

Sandomierskie Centrum Kultury

Rynek 25/26

27-600 Sandomierz

z dopiskiem „Najciekawsza legenda o Sandomierzu”

(decyduje data stempla pocztowego);

  • drogą mailową na adres: bm@esceka.pl;

  • lub osobiście do biura Sandomierskiego Centrum Kultury, Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz (wejście przez restaurację Iluzjon Art Cafe);

w terminie do dnia 14.06.2019 roku do godziny 16.00.

Nagrodzenie laureatów konkursu odbędzie się w sobotę 22 czerwca podczas imprezy plenerowej Cuda Wianki 2019 na Bulwarze im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu.

Szczegóły w regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej do pobrania.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!