Komunikat

Miło nam poinformować, że Sandomierskie Centrum Kultury otrzymało dotację z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury w kwocie 97.000 złotych na realizację zadania pod nazwą "Doposażenie Sandomierskiego Centrum Kultury w celu prowadzenia działalności kulturalnej". Przyznana dotacja stanowi ponad 61% całości zadania. Kwota dofinansowania wraz z przewidywanym wkładem własnym SCK w wysokośći 60.225 złotych przeznaczona będzie na zakup niezbędnej infrastruktury scenicznej: podestów scenicznych, barierierek ochronnych, poszycia zadaszenia scenicznego, schodków oraz na zakup niezbędnego sprzętu oświetleniowego. Inwestycja ta pozwoli na lepszym i bardziej komfortowym poziomie realizować wydarzenia kulturalne w naszym mieście oraz ograniczy koszty wynajmu niezbędnego i brakującego do tej pory wyposażenia.

'Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury'.