Regulamin Kina Starówka
w Sandomierskim Centrum Kultury
 z dnia 10.12.2013 roku

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z „Kina Starówka” w Sandomierzu.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp do Sali Kinowej – jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury w Sali Kinowej zabrania się:
  1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  2. Korzystania z telefonów komórkowych.
  3. Spożywania alkoholu i palenia papierosów.
  4. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
 3. Zabrania się wnoszenia na salę kinową rozpakowanych artykułów spożywczych.
 4. Za rzeczy pozostawione na Sali Kinowej, nie ponosimy odpowiedzialności.
 5. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 6. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 2 widzów.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rezerwacji miejsc można dokonywać pod numerem telefonu 15 832 29 64 lub osobiście biurze Sandomierskiego Centrum Kultury.
 2. Rezerwację na seanse filmowe można unieważnić telefonicznie lub biurze Sandomierskiego Centrum Kultury  podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została zrobiona rezerwacja – najpóźniej 1 godzinę przed seansem.
 3. Kasa Kina - czynna jest na 30 minut przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem.
 4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 5 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
 5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.
 6. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.
 7. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu seansu.
 8. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.
 9. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
  1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,
  2. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
  3. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
  4. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Sandomierskiego Centrum Kultury.
 10. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej w następujących przypadkach:
  1. KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Sandomierskiego Centrum Kultury.
  2. KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Sandomierskiego Centrum Kultury.
 11. Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

Filmy w formacie 2D:

1. Normalny: 14,00 zł
2. Ulgowy: 12,00 zł

Filmy w formacie 3D:

           1. Normalny: 18,00 zł
           2. Ulgowy: 16,00 zł

Jednocześnie informujemy, iż ww. ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.