SANDOMIERSKIE  CENTRUM  KULTURY
Rynek 20, 27-600 Sandomierz
tel/fax: 15 832 29 64
e-mail: biuro@esceka.pl
NIP:  864-19-10-817
REGON:  260281322

 

OŚRODEK PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ
ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 50 95
e-mail: opak@esceka.pl

 

KINO STARÓWKA
Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz
tel/fax: 15 832 29 64
e-mail: biuro@esceka.pl

 

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Rynek 20, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 61 05
e-mail: informacja@sandomierz.travel