Zarządzenie nr 7/2017

Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury

Z dnia 8 lutego 2017 r.

 

w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Sandomierskiego Centrum Kultury.

§ 1

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (D.Z.U.2012.406 z późń.zm.)

 

§ 2

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Sandomierskiego Centrum Kultury stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Traci moc poprzednio obowiązujący Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 10/2010 z dnia 08.02.2010 r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 231

Utworzono dnia: 16.02.2017

Dokument wprowadził:
Joanna Bartosik

Dokument opublikował:
Joanna Bartosik

Historia publikacjiHistoria publikacji:

16.02.2017, Joanna Bartosik:

Edycja dokumentu Zarządzenie nr 7/2017

16.02.2017, Joanna Bartosik:

Dodanie załącznika Zarządzenie nr 7/2017

16.02.2017, Joanna Bartosik:

Utworzenie dokumentu Zarządzenie nr 7/2017