Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i rozrywkowo-artystycznej o charakterze klubu w lokalu pod nazwą Klub Lapidarium.

Protokół z dnia 28.02.2014 roku
do konkursu ofert
na wynajem lokalu przy ul. Rynek 1 w Sandomierzu
na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowo-artystycznej
o charakterze klubu w lokalu pod nazwą Klub Lapidarium.
Otwarcie ofert 28.02.2014 r.

Do dnia 25.02.2014 roku do godziny 12.00 wpłynęły 2 oferty konkursowe.
Komisja konkursowa w składzie:

1. Ewa Kondek,
2. Izabela Przybyś-Perła,
3. Jan Hajduk,
4. Wojciech Dumin - przewodniczący,
5. Monika Wrzosek,

dokonała analizy złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
Kryterium formalne spełniły obydwie oferty. Oceny merytorycznej ofert członkowie komisji konkursowej dokonali na podstawie karty oceny oferty przy zachowaniu kryterium ujętego w opublikowanym ogłoszeniu.

Po zsumowaniu ocen cząstkowych poszczególnych członków komisji konkursowej w zakresie merytorycznym, otrzymano następujące wyniki:

L.p. Oferent Liczba punktów
1. Elwoj Sp. z o.o. 205
2. Michał Sala 295

W wyniku procedury konkursowej najlepiej oceniona została oferta Pana Michała Sali, która uzyskała łączną liczbę punktów 295 i została przyjęta do realizacji.

Komisja zobowiązuje jednocześnie zwycięzcę konkursu - Pana Michała Salę do konsultacji z Sandomierskim Centrum Kultury przy wdrażaniu koncepcji funkcjonowania Klubu Lapidarium ujętej w złożonej ofercie konkursowej.

Przewodniczący komisji konkursowej
Dyrektor
Sandomierskiego Centrum Kultury
Wojciech Dumin


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 651

Utworzono dnia: 23.05.2014

Dokument wprowadził:
Joanna Bartosik

Dokument opublikował:
Anonim

Historia publikacjiHistoria publikacji:

23.05.2014, Anonim:

Edycja dokumentu Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wynajem Klubu Lapidarium

23.05.2014, Anonim:

Dodanie załącznika Protokół

23.05.2014, Anonim:

Utworzenie dokumentu Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wynajem Klubu Lapidarium