Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP

Ilekroć w niniejszej instrukcji używa się skrótów, rozumie się przez nie:
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
SCK - Sandomierskie Centrum Kultury

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. 

Redaktorzy stron podmiotowych BIP mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im podmiotów. 

Ekran, na którym prezentowane są treści zawarte w Biuletynie został podzielony na następujące obszary:

 1. Nagłówek ekranu zawierający logo BIP, logo SCK, dane kontaktowe SCK oraz mapę serwisu.

 2. Menu nawigacji wskazujące użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.

 3. Menu pionowe po lewej stronie witryny zawierające odsyłacze do najważniejszych części strony (menu podmiotowe i menu przedmiotowe).

 4. Właściwa treść strony zamieszczona w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, treści dokumentów, ogłoszeń, itp.

 5. Menu prawe (po prawej stronie witryny). W prawym menu znajdują się elementy takie jak: wyszukiwarka, statystyka odwiedzin, informacje zawierające datę publikacji, osobę udostępniającą informacje na stronie, historie publikacji.

 6. Menu dolne (na dole strony) zawierające instrukcję korzystania z BIP, informację o redakcji BIP oraz mapę serwisu.

W celu łatwego odszukania potrzebnych informacji, po lewej stronie ekranu umieszczone zostało menu podzielone na grupy tematyczne. Wybranie dowolnej pozycji tego menu następuje poprzez jednokrotnie kliknięcie lewym klawiszem myszki. Wybrana pozycja menu pojawia się w głównym oknie, w środkowej części strony ekranu.


Dodatkowo Biuletyn został wyposażony w moduł przeszukiwania, ułatwiający odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w opublikowanych tekstach. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo, należy wpisać je w polu „Wpisz szukaną frazę...” znajdujące się po prawej stronie w górnej części ekranu, a następnie kliknąć myszką na znajdujący się po prawej stronie tego pola przycisk z napisem „szukaj”.


Rezultaty wyszukiwania są prezentowane w głównym oknie, w środkowej części strony ekranu, w postaci listy tytułów dokumentów zawierających poszukiwane słowo lub frazę. Przeglądanie treści wyszukanych dokumentów jest możliwe po kliknięciu na tytuł wybranego dokumentu.


Każdy publikowany w Biuletynie tekst jest automatycznie uzupełniany dodatkowymi informacjami określającymi:

 1. Statystykę wyświetleń

 2. Datę publikacji

 3. Autora tekstu

 4. Datę ostatniej modyfikacji

 5. Autora modyfikacji


Te dodatkowe informacje są wyświetlane w Menu prawym (po prawej stronie witryny).

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1319

Utworzono dnia: 05.08.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.02.2019, Joanna Bartosik:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

13.02.2019, Joanna Bartosik:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

05.02.2014, Joanna Bartosik:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

04.02.2014, Joanna Bartosik:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP