Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

Redaktorzy stron podmiotowych BIP mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im podmiotów. 

Nawigację po stronach Biuletynu Informacji Publicznej SCK umożliwia menu umieszczone z lewej części strony, udostępniające wszystkie informacje, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej SCK powinna umieścić na stronach BIP. W oparciu o zapisy ustawy w menu przedmiotowym informacje zostały podzielone na grupy tematyczne. Na wszystkich stronach w górnym lewym rogu ekranu znajduje się również przycisk (w postaci obrazka) umożliwiający połączenie się ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1069

Utworzono dnia: 05.08.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.02.2014, Joanna Bartosik:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

04.02.2014, Joanna Bartosik:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP