Cele i zadania Sandomierskiego Centrum Kultury:

Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi wszechstronną działalność mającą na celu tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury oraz promocję sztuki, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności.

Do podstawowych zadań Sandomierskiego  Centrum Kultury należą m.in.:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
- przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Sandomierskie Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i promowania kultury, rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa w celu wzbogacania osobowości, kształtowania moralnych i patriotycznych postaw obywateli, kształtowania stosunków współżycia społecznego  oraz rozwijania kultury życia codziennego i wypoczynku.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1597

Utworzono dnia: 05.08.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

04.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Cele i zadania SCK